Køb og Salg !

Alle medlemmer og sponsorer af Arabisk Rideklub kan nu annoncere via hjemmesiden under følgende kategorier:
KØB / SALG / BYTTE / BORTGIVES
og det kan dreje sig om
HESTE, UDSTYR, MASKINER, INVENTAR, BLADE, FODER, TILRIDNING, SHOWTRÆNING O.S.V.

Hvert medlem kan få 5 gratis annoncer på nettet om året. Annoncen må indeholde 1 foto samt tekst og navn, adresse, email, tlf. på køber/sælger.

Ønskes flere annoncer udover de 5 stk. årligt koster de kr. 25,00 pr. stk.
Beløbet indsættes på reg. nr. 5954 konto 0001023418 med angivelse af hvad betalingen dækker.

Er du ikke medlem eller sponsor, men ønsker at annoncere er det intet problem -
du melder dig blot ind som medlem eller tegner dig for et sponsorat, så kan du også benytte vores køb/salg side.

Annoncemateriale (Tekst + 1 foto jpg.fil) fremsendes til mail@arabiskrideklub.dk