Formandens ord.


Arabisk Rideklub - Årsberetning 2012.

 Aktiviteterne i året 2012

Året startede med vores generalforsamling. Det var en god generalforsamling med pænt fremmøde. Der var gode debatter og mange forslag. Der blev uddelt dækken og vandrepokal til årets hest 2011 Padrons Must ejet og redet af Tove Røy 

I året blev der afholdt ét 2 dages stævne på Ladelund Rideklub. Derudover gik Arabisk Rideklub sammen med Skærbæk Rideklub og Ribe Rideklub om distancestævnet Dagmar Ridtet og Arabisk Rideklub lagde også navn til Isenbjerg Ridtet, som blev kåret som Årets Bedste Ridt. 

Medlemmer

Der er udsendt medlemsskaber til 62 medlemmer. 

Økonomi

Økonomisk kommer vi ud af 2012 med et underskud på kr. 1.786,-  som fortrinsvis skyldes det store gebyr til Dansk Rideforbund og igen det faktum at ikke alle har betalt deres kontingent. Klubben har dog en egenkapital på godt 19.000 kr., som må betragtes som tilfredstillende. 

I år 2012 valgte klubben at investere i et program, således at fakturaer på medlemsskaber med videre kan sendes direkte via mail, hvilket er meget portobesparende. Det ser her i starten af 2013 ud til at give positiv respons, således, at vi i 2013 kan forvente en større betalingsrate på kontingenterne. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt et passende antal møder i året. Desværre har 2 af bestyrelsesmedlemmerne valgt at fratræde før tid og her ved årets afslutning har vores meget trofaste bestyrelsesmedlem Heidi Jessen valgt at træde ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Vi takker Heidi for et stort arbejde igennem årene og er glade for, at hun har tilkendegivet, at hun stadig vil være aktiv i klubbens udvalg. Bestyrelsen har fundet 3 gode kandidater til den kommede bestyrelse: Pernille Bennetsen, Jette Petersen og Anita Henriksen og bestyrelsen håber på generalforsamlingens opbakning til de 3 kandidater. 

År 2013

På grund af den store udskiftning i bestyrelsen er der ikke sat dato på de kommende aktiviteter, men vi glæder os til en forhåbentlig aktiv ny bestyrelse og udvalg, så vi igen kan få en masse gode aktiviteter i klubben. 

Med ønske om et godt og aktivt år 2013. 

Claus Jørgensen

Formand


Arabisk Rideklub - Årsberetning 2011. 

Så gik år 2011 – et år hvor vi fik vendt et par års underskud til overskud. 

Aktiviteterne i året 2011

Året startede med vores generalforsamling. Det var en god generalforsamling med pænt fremmøde. Der var gode debatter og mange forslag. Der blev uddelt dækken og vandrepokal til årets hest 2010 Yrwan ejet og redet af Helle Adamsen. 

I året blev der afholdt 2 ridestævner på Ladelund Rideklub samt distancestævnet Karmdal Ridtet med god tilslutning og stemning. 

Medlemmer

Der er udsendt medlemsskaber til 65 medlemmer, som er en lille stigning i forhold til året før. 

Økonomi

Økonomisk kommer vi ud af 2011 med et underskud på kr. 3.400,- som fortrinsvis skyldes det store gebyr til Dansk Rideforbund og det faktum at ikke alle har betalt deres kontingent. Klubben har dog en egenkapital på knap 21.000 kr, som må betragtes som tilfredstillende. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt et passende antal møder i året.  

År 2011

Allerede nu er der et par større aktiviteter på tapetet. Et 2 dagsstævne på Ladelund Rideklub og derudover har Arabisk Rideklub indgået et samarbejde med Ribe Rideklub og Skærbæk Rideklub omkring afholdelse af Valdemar Ridtet den 26. maj. Desuden arbejdes der på nogle stutteribesøg. Hvad der bliver af yderligere aktiviteter afhænger af medlemmernes ønsker og villighed til at hjælpe med arbejdet omkring aktiviteterne. 

Vi ser frem til et godt og aktivt år 2012. 

Claus Jørgensen

Formand 


Arabisk Rideklub - Årsberetning 2010. 

Så gik år 2010 – et år hvor vi fik vendt et par års underskud til overskud. 

Aktiviteterne i året 2010

Året startede med vores generalforsamling. Det var en god generalforsamling med gode debatter og forslag. Der blev uddelt dækken og vandrepokal til årets hest 2009 Fair Orkan ejet og redet af Lise Frandsen. 

I juli måned afholdtes distancestævnet Karmdal Ridtet med god tilslutning og stemning. 

I oktober afholdtes 2 dagsstævne på Ladelund Rideklub. En dejlig weekend med pænt fremmøde. 

Medlemmer

Vi er nu på 58 registrerede medlemmer, som er en lille stigning i forhold til sidste år. 

Økonomi

Økonomisk kommer vi ud af 2010 med et overskud på godt 5.000 kr. og vores egenkapital er nu på godt 24.000 kr, og det er vi yderst tilfredse med. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt et passende antal møder i året.  

År 2011

Allerede nu er der et par større aktiviteter på tapetet. Et 2 dagsstævne på Ladelund Rideklub og Karmdal Ridtet i august. Hvad der bliver af yderligere aktiviteter afhænger af medlemmernes ønsker og villighed til at hjælpe med arbejdet omkring aktiviteterne. 

Vi ser frem til et godt og aktivt år 2011. 

Claus Jørgensen

Formand


Arabisk Rideklub - Årsberetning 2009. 

Så gik år 2009 

Aktiviteterne i året 2009

Året startede med vores generalforsamling. Der var som vanligt en god stemning og der blev uddelt dækken og vandrepokal til årets hest 2008 SR Davai som er galophest og som er ejet af Stald Rosenhøj. 

I juni måned blev der afholdt distancestævne ”Karmdal Ridtet”, hvor Rideklubben lagde navn og hjælpere til. Det var en god dag med mange heste og stemningen var i top. 

I september afholdtes 1 dags stævne i Bramming. For de der var mødt op blev det en god dag med fine præmier og fint humør. Desværre udeblev en del, også uden at give besked, hvilket gav huller i programmet. Vi må håbe, at vores medlemmer fremover vil bakke bedre op og anerkende det store arbejde, som de frivillige i foreningen yder. 

Medlemmer

Ved årets optælling havde vi 56 registrerede medlemmer, men som tidligere døjer vi stadig med at få kontingenterne ind. 

Økonomi

Økonomisk kommer vi ud af 2009 med et underskud på 6.897 kr., hvilket selvfølgelig ikke er tilfredsstillende og som kan forklares ved, at vi ikke har indtægtsført de medlemmer, som ikke har betalt, og som egentlig burde stå som tilgodehavender, men da vi har konstateret, at det praktisk talt er umuligt at få de penge ind, har vi valgt at afskrive dem og i stedet få ryddet godt op i det hele i år 2010.

Vi har en forventning om at komme ud af 2010 med et positivt resultat.. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt et passende antal møder i året. Svend Erik Uhrskou har valgt at udtræde af bestyrelsen ved årets generalforsamling, hvilket vi selvfølgelig er kede af, men siger tak for året der gik. 

År 2010

I år 2010 lægger Rideklubben navn til både Karmdal Ridtet samt distanceridt i Svanninge Bakker på Fyn. Derudover ventes et 1dags stævne og flere småarrangementer, som foredrag med videre.  

Alt arbejdet i Rideklubben er baseret på frivilligt arbejdskraft og derfor er det bydende nødvendigt, at så mange som muligt melder sig med en hjælpende hånd, for at få en god og aktiv rideklub. Så har man en idé eller et ønske, så kom frem med det. Alles hjælp er meget velkommen, uanset hvor lidt eller hvor meget man kan yde. 

Med ønske om et godt og aktivt år 2010 for Arabisk Rideklub. 

Claus Jørgensen

Formand


Arabisk Rideklub - Årsberetning 2008. 

Så gik år 2008 – et år der var knapt så aktivt som tidligere år. 

Aktiviteterne i året 2008

Året startede med vores generalforsamling. Det var en god generalforsamling med gode debatter og forslag. Der blev uddelt dækken og vandrepokal til årets hest 2007 D. Shan’n Jan Memory, som er ejet af Charlotte Davidsen. 

Desværre måtte vi aflyse det Skandinaviske Rideshow på grund af for få tilmeldinger,  men i stedet blev der afholdt et godt ridestævne på Bramming Ridecenter i oktober 2008. Dagen forløb i en positiv stemning og da dagen var slut kunne man kåre vinderen af Arabisk Rideklub og DSAH’s Dressur Cup 2008. Vinderen blev Shannon Viuf på Tamon. 

Det var de få aktiviteter, der var i Rideklubben i år 2008, men vi ser fortrøstningsfuldt på år 2009 og glæder os allerede nu til de kommende aktiviteter. 

Medlemmer

Ved årets optælling havde vi 90 registrerede medlemmer. Vi har dog haft lidt problemer med at få betalinger ind for kontingenter og arbejder nu på en bedre måde at få fulgt op på indbetalinger og få rykket medlemmerne. 

Økonomi

Økonomisk kommer vi ud af 2008 med et underskud på 6.854 kr., hvilket selvfølgelig ikke er tilfredsstillende, men som kan forklares ved at der var nogle udgifter, som allerede var afholdt i forbindelse med det aflyste Skandinaviske Rideshow samt problemer med indbetalinger for medlemskaber. Egenkapitalen er stadig på godt 25.000 kr., og da vi forventer et større aktivitetsniveau i 2009 forventer vi også at få et bedre driftsresultat i år 2009. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt et passende antal møder i året. Midt på året valgte Helle Vinge Sørensen at træde ud af bestyrelsen på grund af manglende tid, hvorefter suppleanten Signe Græsbøl trådte ind i bestyrelsen. Vi siger tak til Helle for hendes indsats i Rideklubben. 

År 2009

År 2009 skulle gerne blive et mere aktivt år for Rideklubben. På nuværende tidspunkt har bestyrelsen planer om et distancestævne hos Karmdal samt et 1 dagsstævne i Bramming. Hvad der bliver af yderligere aktiviteter afhænger af medlemmernes ønsker og villighed til at hjælpe med arbejdet omkring aktiviteterne. 

Vi ser frem til et godt og aktivt år 2009. 

Claus Jørgensen

Formand


 Årsberetning 2007.

År 2007 har været et godt og aktivt år for Arabisk Rideklub. 

Aktiviteter i året 2007

Året startede traditionen tro med vores generalforsamling.
Igen var der mange gode forslag til aktiviteter og der blev sat ansvarlige på flere af aktiviteterne.  

I juni måned blev der afholdt et godt og varmt J horsemanship kursus med Jasmin Schacht hos Karmdal.
Kurset var fuldt besat og alle kursisterne havde en spændende og lærerig dag.
 

I august måned afholdt vi for tredje år Skandinavisk Rideshow i Randers.
Der var mere end 50 startende ekvipager og rigtig mange starter.
I år kunne vi fylde springklasserne lidt bedre op, hvilket var positivt.
Desværre blev westernklasserne udover barrelracen ikke til noget.
Til gengæld slog vi rekorder i Barrelracen med 10 startende ekvipager og der var flere flotte udklædninger.
Slutteligt er det positivt, at vi i år fik et overskud på Rideshowet på knap 4000 kr. 

I oktober måned var der hele 2 aktiviteter. Først 1 dags stævnet i Ikast, som forløb rigtig flot.
Det var første gang 1 dags stævnet blev afholdt, men vi håber, at succesen kan gentages i år 2008. Stævnet gik økonomisk i 0 kr. Flot. 

Senere i oktober måned blev der afholdt Distance-træningssamling hos JA Arabians. Deltagerne havde en rigtig god og lærerig dag. 

Medlemmer

Klubben ligger nu på omkring 60 medlemmer, så det går støt og roligt fremad på den front.  

Økonomi

Økonomisk kommer vi ud af 2007 med et flot overskud på kr. 10.977,03, og vores egenkapital udgør nu kr. 32.654,33, hvilket giver os lidt større muligheder for at profilere Rideklubben, Araberhesten og vores aktiviteter end tidligere. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt et passende antal møder i året. Anita Skou Henriksen har valgt at træde ud af bestyrelsen p.g.a. manglende tid. Vi vil gerne sige tak til Anita for arbejdsindsatsen. I stedet er Heidi Jessen indtrådt og vi byder hende velkommen. Mai-Britt Schroll har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, også p.g.a. manglende tid, og vi siger også Mai-Britt tak for indsatsen.  

År 2008

År 2008 forventes at blive endnu et spændende og aktivt år for Rideklubben.  

Blandt andet har vi fået en henvendelse af DSAH’s bestyrelse omkring en fælles Ridecup, hvilket vi ser positivt på.
Detaljerne er ikke helt på plads endnu, men det forventer vi snarest, at de kommer. 

I april måned et 2 dags horsemanship kursus med Jasmin. 

Datoen for Det Skandinaviske Rideshow er sat til 9.-10. august 2008 på Lykkeshøj Ridecenter.
I år vil der blive kåret en Skandinavisk Dressur Champion og en Skandinavisk Spring Champion. 

Derudover har det dygtige team fra sidste år lovet, at de igen i år vil afholde 1 dags stævne i Ikast. 

Vi ser frem til et godt og aktivt år 2008.

Claus Jørgensen

Formand

Claus.jpg (44067 bytes)